Rust, Ritme en Regelmaat

Betalingsverkeer

vanaf 2010 een kassiersfunctie. Dit betekent dat gastouders alleen nog via het gastouderbureau worden betaald. Het is dus niet de bedoeling dat ouders de gastouder rechtstreeks betalen.
De gemaakte uren worden,-door gastouderopvang Inie Mini-, aan het eind van de maand ingevoerd in het systeem.  De ouder betaalt vervolgens het bedrag voor de gastouder plus de bemiddelingskosten.

Het gastouderbureau houdt een administratie bij van het betalingsverkeer. Hierin staat per ouder en gastouder voor welke kinderen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief een vergoeding is betaald. 

 

Kosten Gastouderopvang Inie Mini
Bij gastouderopvang Inie Mini betaald u per kwartier. Het bedrag per uur kunt u bij mij opvragen. 

Bemiddelingskosten gastouderbureau
Ouders betalen een vast bedrag per maand aan het gastouderbureau, de bemiddelingskosten.
Bij Kidzmatch is dit afhankelijk van de aantal uren die u maandelijks afneemt. Tot 43 uur per maand betaald u maar 25 euro, bij meer 40 euro. 

 

Belastingdienst
Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel is afhankelijk van:
- Het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
- Uw situatie: u en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus
- Het aantal kinderen in de opvang
- Het aantal uren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Voor als u werkt:
U kunt alleen opvang krijgen voor de aantal uren die uw werkt, ga hierbij uit van de ouder die de minst aantal uren per jaar werkt. De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:
- Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar: Vermenigvuldig de uren die u werkt met 140%.

Bij de Belastingsdienst moet u het uurtarief opgeven, vergeet de bemiddelingskosten niet uit te spreiden over het gemiddeld aantal uren per maand!!!!

De rekenhulp van de belastingdienst kan u daar verder mee helpen, www.belastingdienst.nl