De gastouder

Ik zal mezelf even voorstellen.....

ik ben Ines Lenatti, 30 jaar en woon  in D'ekker te Veldhoven.
Van kleins af aan lag mijn passie al bij kinderen, zowel baby's als peuters als schoolkinderen. Na mijn VMBO opleiding ben ik gestart met Sociaal Pedagogisch Werk gericht op de Kinderopvang, binnen deze opleiding heb ik 2,5 jaar stage gelopen op Kinderdagverblijf Klokje Rond bij baby's en peuters. 

Na deze opleiding ben ik mij meer gaan verdiepen in Sociaal Cultureel Werk in combinatie met Kinderopvang niveau 4, op deze opleiding heb ik stage gelopen op een Buitenschoolse opvang van Korein Kinderplein.

Na het behalen van mijn SCW diploma heb ik een half jaartje gewerkt bij Korein Kinderplein, ik heb invalwerk gedaan bij verschillende vestigingen binnen Veldhoven/Meerhoven. Na dit half jaar wilde ik mezelf graag meer ontwikkelen op pedagogisch gebied. Ik heb er toen voor gekozen om de HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening deeltijd te volgen.  

Ondertussen werkte ik bij De La Salle, dit is een behandelinstituut voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met gedragsproblemen, psychische problemen, opvoedingsproblemen etc. 

Maar toch miste ik de kleinere kinderen en heb ik ervoor gekozen weer in de Kinderopvang te gaan werken. Helaas heb ik hierin niet de juiste keuze gemaakt en ben bij een kinderdagverblijf terecht gekomen waar de focus lag op service en uitstraling. Dit past totaal niet bij wat ik belangrijk vind bij de opvoeding en ondersteuning van kinderen. En naar mijn idee ook niet waar ouders in deze tijd naar op zoek zijn. Kinderen moeten al zo veel in deze tijd en hebben veel baat bij rust, ritme en regelmaat. Als gastouder kan ik dit bieden, omdat de thuissituatie wordt nagebootst, daarnaast kan er wel met leeftijdsgenootjes gespeeld worden. 

Door de verschillende ervaringen heb ik een sterk pedagogisch inzicht opgebouwd, waardoor ik me altijd bewust ben van de manier waarop ik kinderen benader en ondersteun. 

Ik ben van mening dat elk kind anders is en dat elk kind zijn eigen tempo heeft m.b.t. de ontwikkeling. Kinderen begrijpen veel, daarom is het toelichten van de dingen die je doet erg belangrijk. Een kind wil graag weten waar hij/zij aan toe is en waarom een volwassene bepaalde dingen doet. Op die manier leert een kind de wereld om zich heen kennen en begrijpen. 
Naast het uitleggen van de dingen die je doet, is het ook belangrijk een kind verschillende vaardigheden bij te leren. Vaardigheden leert hij door nieuwe dingen te ontdekken en herhalen. Als opvoeder is het belangrijk dat je inspeelt op de belevingsfase van het kind. Zo leert een baby dingen ontdekken door spullen in zijn mond te stoppen. Terwijl een peuter voornamelijk met zijn handen en ogen dingen leert herkennen. Het is dus van belang dat je als opvoeder speelgoed aanbiedt wat past bij hun leeftijd, iets wat ze uitdaagt tot spel, maar wat niet te moeilijk is. Naast het aanbieden van verschillende spelmateriaal, is het stimuleren van samenspel belangrijk. Waarin een kind leert op anderen te wachten, naar elkaar te luisteren en elkaar te betrekken bij een spel. Een kind behoort dit te leren, aangezien hij in zijn leven veel te maken krijgt met anderen.