Betalingsverkeer

Gastouderbureaus hebben vanaf 2010 een kassiersfunctie. Dit betekent dat gastouders alleen nog via het gastouderbureau worden betaald. Het is dus niet de bedoeling dat ouders de gastouder rechtstreeks betalen.
De gemaakte uren worden, aan het eind van de maand ingevoerd in het systeem. De ouder betaalt vervolgens het bedrag voor de gastouder plus de bemiddelingskosten.
Het gastouderbureau houdt een administratie bij van het betalingsverkeer. Hierin staat per ouder en gastouder voor welke kinderen, voor hoeveel uur en tegen welk tarief een vergoeding is betaald. Daarnaast ontvangt u aan het eind van het jaar een jaaropgave.
Bij gastouderopvang Inie Mini betaalt u per kwartier. Het bedrag per uur kunt u bij mij opvragen. 

Bemiddelingskosten gastouderbureau
Ouders betalen een vast bedrag per maand aan het gastouderbureau, de bemiddelingskosten. Ik werk samen met het gastouderbureau Klaver. Bij minder dan 40 uur per maand, betaalt u 25 euro per maand. Onbeperkt aantal uren kost 37,50 euro per maand, ongeacht het aantal kinderen per gezin. Per maand kijkt het bureau hoeveel uur er afgenomen is en welk tarief hier bij hoort.

Belastingdienst
Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel is afhankelijk van:
- Het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner.
- Uw situatie: u en uw toeslagpartner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus.
- Het aantal kinderen in de opvang.
- Het aantal uren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.
U kunt alleen opvang krijgen voor het aantal uren dat u werkt, ga hierbij uit van de ouder die de minst aantal uren per jaar werkt. De uren waarvoor u maximaal kinderopvangtoeslag kunt krijgen, berekent u zo:
- Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar: Vermenigvuldig de uren die u werkt met 140%.

Bij de belastingsdienst moet u het uurtarief doorgeven. Vergeet de bemiddelingskosten niet uit te spreiden over het gemiddeld aantal uren per maand, het gastouderbureau kan u hierbij helpen.

De rekenhulp van de belastingdienst kan u daar verder mee helpen, https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen