De sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van het omgaan met anderen en met het omgaan met eigen emoties. Kinderen gaan in toenemende mate zelfstandig deelnemen aan hun omgeving en nemen gewoonten, waarden en normen over van de groep en samenleving waartoe ze behoren.

Bij baby’s kun je deze ontwikkeling stimuleren door contact te leggen wanneer je het kind verschoont. En door te reageren op signalen van een baby, zo leert hij dat hij op deze manier zijn behoeften kenbaar kan maken en contacten kan leggen.
Bij dreumesen kun je deze ontwikkeling stimuleren door bijvoorbeeld een balspel te doen, je gooit de bal omhoog en zegt deze bal is voor .... Het betreffende kindje mag de bal pakken en de andere kindjes moeten op hun beurt wachten, zo leren ze sociale regels. Bij peuters kun je deze ontwikkeling stimuleren door jouw regels en grenzen aan te geven. Op die manier weet een peuter wat hij mag doen en wat niet mag. Daarnaast kun je ze leren op elkaar te wachten, elkaar te helpen, maar ook dat je iemand een hand moet geven als hij jarig is. Door actief te praten met peuters leert hij gedragsnormen die hij nodig heeft in de maatschappij. Kinderen leren al op jonge leeftijd de wereld ontdekken, ik vind het belangrijk dat wij als opvoeders ze daarin te helpen. Dus ook wanneer een kind nog niet praat is het prettig voor het kind als je zegt wat je gaat doen, tijdens het omkleden, maar ook tijdens een wandeling etc.