Aanmeldprocedure

Als gastouder heb ik de mogelijkheid een veilige en vertrouwde band op te bouwen met kinderen. Omdat ik altijd het vaste gezicht ben, geeft het kinderen meer rust en vertrouwen. Ik werk met een vaste dagstructuur en ben consequent in mijn handelen, zodat het duidelijk is voor kinderen hoe een dag eruit ziet. Naast het groepsverband zorg ik ook altijd voor individuele aandacht wat afgestemd is op de leeftijd en de behoefte van het kind. Ik werk veel vanuit mijn gevoel en vind het belangrijk dat het kind binnen de groepssamenstelling past, maar ook bij mijn manier van opvoeden en ondersteunen. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt meestal al duidelijk of het nieuwe gezin binnen Inie Mini past. Het gevoel moet er van beide kanten zijn om te zorgen voor een fijne, huiselijke omgeving voor het kind. Door middel van een rondleiding en vrijblijvend gesprek leren we elkaar beter kennen en kunnen we dieper ingaan op de invulling van de opvang bij Inie Mini. Natuurlijk is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Na het kennismakingsgesprek is er ruimte om te bespreken of we doorgaan met de opvang. Ik zorg dan voor een intakegesprek samen met de bemiddelingsmedewerker vanuit het gastouderbureau Klaver. Zij vertellen de functie van het bureau en het contract tussen ouders en het bureau zal worden ondertekend. 
Naast het contract met het bureau heeft u ook een contract met mij, hier worden de vaste dagen en de startdatum in vastgelegd. Ook staan hier alle afspraken in en zal dit verder toegelicht worden in de 'huisregels'.