De taalontwikkeling

De taalontwikkeling valt in principe onder de cognitieve ontwikkeling, maar hierin kun je ook gerichte activiteiten aanbieden die de taalontwikkeling stimuleren. Volwassenen spelen een belangrijke rol in de taalontwikkeling van kinderen, door met hen te praten, naar hen te luisteren en hen aan te moedigen. Een kind leert praten door mensen in zijn omgeving na te bootsen. Gaandeweg krijgen klanken en woorden voor het kind meer betekenis. Taal maakt bewust denken mogelijk. Het kind leert dat alles in woorden gezegd kan worden, waardoor het ook verbanden kan leggen en inzicht krijgt in de wereld.

Bij een baby kun je deze ontwikkeling stimuleren door tegen hem te praten en te benoemen wat je op dat moment aan het doen bent. Hij praat nog niet zelf (actieve taalvaardigheid), maar begint wel de betekenis van woorden te begrijpen (passieve taalvaardigheid) en reageert daarop.
Bij dreumesen kun je deze ontwikkeling stimuleren door boekjes te lezen en liedjes te zingen.
Bij peuters kun je deze ontwikkeling stimuleren door actieve gesprekken te voeren met het kind. De gesprekken kunnen over alledaagse dingen gaan, zoals "zullen we samen de tafel gaan dekken?" Alle kindjes krijgen een bordje en een beker etc.
Ook verhaaltjes, liedjes en versjes kunnen peuters al goed onthouden en gaandeweg praten of zingen ze het mee.
Het is ook belangrijk dat je de mond motoriek stimuleert voor een goede taalontwikkeling; door het kind bijvoorbeeld door een rietje te laten drinken of verschillende blaas/zuigoefeningen te laten doen.